Supervisie is leren door reflectie op de eigen werkervaringen. Als supervisor stel ik je vragen die helpen om te reflecteren. Daardoor wordt het inzicht in eigen denken-voelen-willen-handelen vergroot.

En dat inzicht is van belang om - denken - voelen - willen - handelen - te kunnen integreren in zowel je persoonlijk als je beroepsmatig functioneren.

Supervisie kan individueel maar een tweetal is ook mogelijk.

Het aantal sessies is meestal 10 maar wordt in overleg bepaald.

De inbreng in de vorm van een casus is overwegend werkgerelateerd.

En na elke sessie volgt dan een reflectieverslag. Reflectieverslag en casus dienen als uitgangspunt voor de sessies.