LVSC -voorheen LVSB- staat voor Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching.

De gedragscode van de vereniging is bindend voor alle LVSC-leden die geregistreerd supervisor zijn.

In de gedragscode zijn gedragsregels geformuleerd die van belang zijn bij de handhaving van de kwaliteit.

Mogelijk heb je via de site van de LVSC mijn site ontdekt.