Een orienterend gesprek aanvragen kan altijd. Bij een intakegesprek stel ik de volgende onderwerpen aan de orde:

  • een nadere toelichting over de supervisie en/of de coachingsstijl
  • de verwachtingen en doelen van beide partijen
  • mijn beroepsgeheim als professional
  • afspraken over de werkwijze met cases en reflectieverslagen
  • afsprakende over de frequentie en het aantal sessies
  • wat de supervisie of de coaching gaat kosten
  • afspraken over evaluatiemomenten in het traject

Bij overeenkomst is er een schriftelijke bevestigingscontract.